FFNCalc

Functionaliteit

Introductie

Voor een basisbegrip van de termen die gebruikt worden in het calculatieprogramma FFNCalc is het het beste dat u eerst even het korte overzicht doorneemt. Voortbordurend op het overzicht behandelt deze pagina de specifieke gebruikersfuncties die mogelijk zijn in het programma.

Activiteitenbestand

FFNCalc stelt de gebruiker in staat om een begroting op te bouwen uit voorgedefinieerde activiteiten die beschreven staan in een centrale bibliotheek, het activiteitenbestand. Er kunnen activiteiten toegevoegd, gekopieerd en verwijderd worden en het is tevens mogelijk om BouwCalc basisbestanden te importeren, zodat een bestaande bibliotheek moeiteloos kan worden hergebruikt.

Activiteiten binnen het basisbestand hebben de volgende instelbare eigenschappen:

 • Hoofdstuk- en activiteitnummer
 • Omschrijving
 • Eenheid
 • Uurnorm per eenheid
 • Materiaalkosten per eenheid
 • Opmerkingsveld voor het koppelen van bestanden en websites

Begroting

Begrotingen worden opgebouwd uit nieuwe activiteiten, of activiteiten die afkomstig zijn uit de bibliotheek. In een begroting wordt gewerkt met conreet uit te voeren activiteiten, terwijl in de bibliotheek alleen de mal aanwezig is voor de activiteit. Dit betekent dat er in de begroting met echte aantallen wordt gewerkt en er dus andere instellingen per activiteit mogelijk zijn.

De extra aanwezige instellingen per activiteit ten opzichte van de bibliotheek in een begroting zijn:

 • Tariefgroep voor uitvoering van de activiteit
 • Aantal eenheden dat van deze activiteit uitgevoerd moet worden
 • Indicatie of de activiteit door een onderaanneming wordt uitgevoerd
 • Indicatie of er alleen loonkosten in rekening moeten worden gebracht

Gecombineerd met de bovenstaande eigenschappen die aanwezig zijn in de bibliotheek kan nauwkeurig iedere activiteit beschreven worden.

Afdruk

FFNCalc voorziet in vier verschillende afdruktypes, ieder met een aparte weergave van de begroting voor intern of extern gebruik. Kort samengevat zijn de volgende vier afdruktypes aanwezig:

 • Intern Overzicht: geeft alle mogelijke kolommen weer met een gedetailleerde opsplitsing in kostenposten. Bekijk het demonstratie afdrukvoorbeeld.
 • Extern Overzicht: laat de gebruiker kiezen welke kolommen opgenomen moeten worden in het overzicht, zodat bijvoorbeeld alleen totalen worden weergegeven.
 • Hoofdstuktotalen: geeft alleen de gebruikte hoofdstukken in een begroting weer, waarvan de totalen worden getoond.
 • Tariefgroeptotalen: een overzicht van alle tariefgroepen en de totale kosten die per tariefgroep begroot zijn.

Naast afdruktypes is het ook mogelijk om te kiezen voor een staande of liggende afdruk en het instellen van paginamarge en lettertype.

Meer informatie

Bekijk de volgende pagina's voor meer informatie over FFNCalc:

Back to top