FFNCalc Screenshots

Gebruik de navigatielinks om door de screenshots te bladeren, or keer terug naar de FFNCalc projectpagina.
Use the navigational links to browse the screenshots, or return to the FFNCalc project page.

Activiteitenbestand: BouwCalc import



FFNCalc biedt ondersteuning voor het importeren van BouwCalc basisbestanden waarin activiteiten zijn opgeslagen.
FFNCalc can easily import BouwCalc source databases containing activities that can be reused within the program.


<< Previous 3 of 22 Next >>
Return

Afdrukvoorbeeld / Printing capabilities

Naast screenshots is er ook een afdrukvoorbeeld van een begroting beschikbaar.

Be sure to check out the printing capabilities of FFNCalc on this page.

Back to top