FFNCalc Screenshots

Gebruik de navigatielinks om door de screenshots te bladeren, or keer terug naar de FFNCalc projectpagina.
Use the navigational links to browse the screenshots, or return to the FFNCalc project page.

Hoofdscherm: aangepastFFNCalc geeft met gekleurde icoontjes grafisch weer welke activiteiten gewijzigd zijn ten opzichte van de vorige versie van de begroting.
FFNCalc visualizes all changes between the current and previous version of the calculation using colored icons.


<< Previous 16 of 22 Next >>
Return

Afdrukvoorbeeld / Printing capabilities

Naast screenshots is er ook een afdrukvoorbeeld van een begroting beschikbaar.

Be sure to check out the printing capabilities of FFNCalc on this page.

Back to top