FFNCalc

Overzicht

Doelstelling

FFNCalc kan worden ingezet als algemeen calculatieprogramma voor het inzichtelijk maken van projectonderdelen en bijbehorende tijdsinspanning, materiaal- en loonkosten. Qua basiswerking is het programma te vergelijken met het pakket BouwCalc, maar de interface en mogelijkheden zijn aangepast op het gebruik binnen het MKB kader.

Projecten worden opgebouwd uit afzonderlijke hoofdstukken bestaande uit zogenaamde activiteiten, elementaire handelingen die plaats moeten voor de voltooiing van het project. Activiteiten worden beschreven door verschillende eigenschappen, waaronder een identificatienummer, de rekeneenheid, de gehanteerde uur-norm, materiaalkosten en tariefgroep.

Het activiteitenbestand

Door het toepassen van STABU-nummering kunnen activiteiten hergebruikt worden in meerdere projecten. In FFNCalc is dit opgelost door het gebruik van een centrale bibliotheek met kant-en-klare activiteiten die naar een project kunnen worden ge´porteerd. De centrale bibliotheek heet het activiteitenbestand.

Het bewerken van het activiteitenbestand kan door direct activiteiten toe te voegen, te wijzigen of te verwijderen, maar het is ook mogelijk om activiteiten uit projecten naar het activiteitenbestand te kopiŰren, in FFNCalc uploaden genoemd. Op deze manier is het mogelijk om snel en eenvoudig een standaardindeling voor calculaties te gebruiken.

Het activiteitenbestand-principe is als volgt visueel weer te geven:

Visuele weergave activiteitenbestand

Meer informatie

Meer informatie over FFNCalc is te vinden op de volgende pagina's:

Back to top